top of page
Untitled design (8).jpg

BIOHIILI

BIOHIILI ON MUSTAA KULTAA

AdobeStock_107414306.jpeg

Biohiili lisää maaperän hiilensidontaa ja ravinteiden kiertoa. Se toimii kasvualustana tai haitallisten aineiden imeyttäjänä sekä myös energiana. Käyttökohteita ovat esimerkiksi vedenpuhdistus, hule- ja valumavesien käsittely, viherrakentamisen kasvualustat, lannan ja muiden eloperäisten aineiden kompostointi ja maanparannus. Biohiili sitoo itseensä vettä ja ravinteita kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Lisäksi se toimii haitta-aineiden siepparina, parantaa maaperän laatua ja laskee happamuutta. Maaperässä biohiili toimii hiilinieluna: 1 tonni biohiiltä sisältää 3,7 tonnia hiilidioksidia ja joutuessaan maaperään se varastoituu sinne sadoiksi vuosiksi.

AdobeStock_318878305_email.jpeg

MISTÄ BIOHIILTÄ VOI VALMISTAA?

Esimerkkejä 

 • Teollisuuden sivuvirrat

 • Sahojen sivuvirrat 

 • Sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirrat

 • Jätevedenpuhdistamojen lietteet

 • Rakennusjätteet

 • Maatalouden lietteet ja lannat

 • Eläintilojen lannat

 • Peltoviljelyn hävikkirehut

 • Kotitalouksien biojätteet

 • Kauppojen pilaantuneet ruokaerät 

 • Kalanperkuujätteet

 • Teurastamon jätteet

 • Laivojen ruokajätteet

AINUTLAATUINEN PROSESSIMME BIOHIILEN VALMISTUKSEEN

BioField_Shredder_02_thumb.png

Tähän asti ongelmana on ollut huono kustannustehokkuus, sillä biohiilen valmistuslaitokset ovat olleet massiivisia. Laitteistomme on ainutlaatuinen, sillä se tuodaan paikalle rekalla ja viedään myös pois tarpeen loppuessa. Näin vältytään kalliilta laitosinvestoinneilta. 

20 tai 40 jalan merikontteihin sijoitettava prosessi on patentoitu ja siinä jätteet lämmitetään 400-800 asteeseen. Kontteja tai muita modulaarisia yksiköitä voidaan sijoittaa vierekkäin tai päällekkäin. 

BioField_Flowchart_03_numbers_only (1).png

YKSINKERTAISTA JA TOIMIVAA

 1. Murskain

 2. Kuivaus ja kuivikkeiden valmistus

 3. Prosessi

 4. Jäähdytys

 5. Kuljetin

 6. Kaasunpesuri

 7. Lämmön talteenotto

 8. Lämmönjako / generaattori

 9. Valvomo + sähköpääkeskus

AdobeStock_220476675_thumb.jpeg

ASIAKASHYÖDYT

 • Sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen

 • Hävikkien minimoiminen
  Jatkuvatoiminen prosessi

 • Prosessi on skaalattavissa isommaksi tai pienemmäksi portaattomasti 

 • Prosessin säädettävyys on erinomainen

 • Laitteisto on siirreltävä ja sen voi myös myydä edelleen

 • Laitteistolla on pitkäaikainen käytettävyys ja huoltovarmuus

 • Laitteistomme valmistetaan valtaosin kierrätettävistä materiaaleista 

KEHITÄMME, TUTKIMME JA TESTAAMME

Kehitämme jatkuvasti prosessimme tehokkuutta. Tehokkaat, modulaariset ja innovatiiviset prosessimme ovat ainutlaatuisia sillä ne sopivat siirreltäviin kontteihin ja ovat jatkuvatoimisia. Prosesseja voi säätää ja kokoa skaalata portaattomasti.

Biohiilemme laatu todennetaan aina laboratoriokokein sovelluskohtaisesti. 

Yhteistyölaboratorioitamme ovat mm. Luke, Helsingin yliopisto, Eurofinns, LAB ja HAMK.

PALVELUIHIMME KUULUVAT
 • Näytteet asiakkaan sivuvirroista

 • Analyysipalvelut

 • Kustannuslaskenta

 

AdobeStock_316906007_email.jpeg
Hiilpelletit1, 3.jpg
20221025_160905.jpg

AINUTLAATUINEN BIOHIILEMME

Prosessimme tuottaa biohiiltä puhtaasti ja tehokkaasti säilyttäen lähtöaineen rakenteen, jolloin polttoarvo säilyy parempana ja biohiilen valmistuksen eri vaiheissa saatavat nesteet ja kaasut pystytään hyödyntämään tehokkaammin. 

bottom of page